ابزار چوب جادویی(Magic Wand tool) تمام پیکسل های دارای یک رنگ یا طیف رنگی را انتخاب می کند. اغلب برای انتخاب یک ناحیه با رنگ مشابه که با یک ناحیه با رنگ خیلی متفاوت احاطه شده است، مفید می باشد. مانند اکثر ابزار های انتخاب ، بعد از آنکه انتخاب اولیه را انجام دادید می توانید نواحی را به آن انتخاب اضافه یا از آن کم کنید.

گزینه ی Tolerance حساسیت ابزار چوب جادویی را تنظیم می کند. این مقدار مشابهت طیف رنگی پیکسل را محدود می کند یا گسترش می دهد. مقدار دامنه (tolerance) پیش فرض 32، رنگی که بر روی آن کلیک می کنید به اضافه ی درجه های (tones) به اندازه ی 32 تا روشن تر و 32 تا تیره تر از آن رنگ را انتخاب می کند. ممکن است نیاز داشته باشید متناسب با طیف رنگی و دامنه رنگ های موجود در تصویر ، سطح تلورانس یا دامنه را بالا یا پایین ببرید.

اگر ناحیه ی چندرنگی که می خواهید انتخاب کنید بر روی پس زمینه ای با رنگ متفاوت قرار دارد، ممکن است انتخاب پس زمینه آسانتر از انتخاب خود آن ناحیه باشد. در این دستور العمل، از ابزار انتخاب مستطیلی(Rectangular Marquee tool)152 برای انتخاب یک ناحیه ی بزرگ تر استفاده می کنید و سپس از ابزار چوب جادویی برای کم کردن پس زمینه از ناحیه ی انتخابی استفاده خواهید کرد

ابزار انتخاب مستطیلی (Rectangular Marquee tool) ، را که در زیر ابزار انتخاب بیضوی (Elliptical Marquee Tool)139 ، پنهان است را انتخاب کنید.

2- اطراف قطعه ی مرجان یک انتخاب بکشید. مطمئن شوید که انتخاب شما به اندازه ی کافی بزرگ است چنانچه یک حاشیه ی سفید بین مرجان و لبه های انتخاب ظاهر می شود.

146

در این مرحله، مرجان و پس زمینه ی سفید انتخاب شده است. حال ناحیه ی سفید رنگ را این انتخاب کم می کنید تا تنها مرجان انتخاب شده باقی بماند.

3- ابزار چوب جادویی (Magic Wand tool) 147که در زیر ابزار انتخاب سریع (Quick Selection tool)148 پنهان است را انتخاب کنید.

4- در نوار options، تایید کنید که مقدار Tolerance  به میزان 32 است. این مقدار طیف رنگی ای که چوب انتخاب می کند را مشخص می کند.

5- دکمه ی کاهش از انتخاب (Subtract From Selection)149 را از نوار options انتخاب کنید. یک علامت منفی کنار چوب در آیکون نشانه گر ظاهر می شود، هر چه از الان انتخاب کنید از انتخاب اولیه کم می شود.

6- بر روی ناحیه پس زمینه ی سفید درون مستطیل انتخاب کلیک کنید.

150

ابزار چوب جادویی تمام پس زمینه را انتخاب می کند و از آن انتخاب کم می کند. حال تمام پیکسل های سفید از انتخاب خارج شده است، و مرجان به طور کامل انتخاب شده باقی می ماند.

7- ابزار جابجایی (Move tool)140 را انتخاب کنید و مرجان را  کمی به طرف راست و بالای مرکز بشقاب بکشید.

8- از مسیر Select > Deselect عمل کرده و سپس کار خود را ذخیره کنید.

151توجه : فایل های این درس آموزش فتوشاپ در لینک دانلود زیر موجود می باشد. برای دانلود روی لینک، کلیک کنید:

دانلود فایل

 نام فایل : Lesson03.zip

حجم فایل : 13.8 مگابایت

 برای مشاهده لیست کامل درس های فتوشاپ سایت، اینجا را کلیک کنید.